Skip to main content

Sociala medier

Uppsättning, strategi och uppföljning

Att använda sociala medier i sin digitala marknadsföring är idag självklart för våra kunder. De sociala plattformarna är under ständig utveckling  och det gäller verkligen att hänga med i trenderna som kommer och går.

Att synas i sociala medier ställer idag i stort sett samma krav på innehållet som när man bygger hemsidor. Här gäller det att vara transparent, tydlig och att kunna definiera ditt varumärke och budskap.

Rätt strategi med rätt plattform

Vi hjälper dig att välja vilka plattformar att använda och att lägga upp en strategi. Du kan även få hjälp med att ta fram annonsmaterial samt att mäta och utvärdera resultat.

Vad vi gör

  • Uppsättning och strategi
  • Annonskampanjer
  • Optimering med hemsida
  • Mätning och utvärdering

Plattformar

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Pinterest

Sociala medier - plattformar

Facebook

Facebook är fortfarande störts med över 2 miljarder aktiva användare i månaden och är populärast bland folk i åldersspannet 20-45 år. Facebooks egna annonseringsverktyg ger dig möjlighet att rikta ditt innehåll och annonser till specifika målgrupper du själv sätter upp för att generera leads.

Med Facebook får du även möjlighet att bygga relation med dina följare genom att ha regelbundna och engagerande inlägg för att skapa aktivitet.

Instagram

Instagram med 150 miljoner aktiva användare per månad är en plattform som är baserad på visuellt innehåll före långa, textbaserade inlägg. Instagram har ett annat format, andra funktioner och ett helt annat sätt att kommunicera ut sitt budskap än Facebook.

Man kan annonsera även på Instagram med samma typ av annonsverktyg som Facebook. Facebook äger nämligen Instagram.

Pinterest

Pinterest skiljer sig från andra sociala medier, och är enormt stort i USA. Man är på Pinterest för att hitta inspiration och köpa produkter, vilket gör Pinterest intressant för den som vill marknadsföra något man säljer. Pinterest fungerar som de andra plattformarna i den bemärkelsen att man vill se uppdateringar från sina vänner.

På andra sociala medie plattformar krävs det att man är aktiv regelbundet och uppdaterar innehållet i sitt flöde. På Pinterest lever innehållet mycket längre, vilket sätter mycket högre krav på kvalitén på materialet man lägger ut.

Linkedin

Linkedin är en social plattform som kommer stort inom B2B. LinkedIn har hittills varit lite av en doldis bland de sociala plattformarna. Det finns de som menar att LinkedIn 2019 är var Facebook var för ett antal år sedan när det organiskt fortfarande nådde ut till många.

Något som skiljer Linkedin mot andra sociala plattformar är att man måste vara sammankopplad med en annan användare för att kunna se dennes inlägg och för att kunna interagera. Hela konceptet med Linkedin är att bygga nätverk, vilket är ett måste för att få spridning på det man vill nå ut med.

Linkedin sätter större krav på kvalitén på textmaterial och det är viktigt att hitta ett sammanhang i budskapet man vill nå ut med.

Webbproduktion

Vi bygger även hemsidor och webbshoppar med våra egna verktyg i WordPress och Woocommerce.

Läs mer om vår webbproduktion