Uppdraget HVB är ett litet HVB-boende som värnar om stöd och utveckling för den enskilde ungdomen och dess familj. Här finns det sex vårdplatser för pojkar i åldern 13 – 16 år med psykosocial problematik. Målgruppen är pojkar med psykosociala problem, hemmasittar- och/eller skolproblematik, beteendeproblem, utåtagerande beteende, neuropsykiatriska diagnoser så som ADHD och Aspergers syndrom.

Om uppdraget

2010 blev vi kontaktade av ett nystartat HVB-boende utanför Nyköping. Man behövde både ett varumärke och en hemsida. Verksamheten var redan i full gång när vi kom ner för att känna in atmosfären och träffa människorna som jobbade där. Vi tog fram en logotyp, en grafisk profil och även en första hemsida.

2014 blev vi kontaktade igen, då man utvecklat och även utökat verksamheten. Man ville även att hemsidan skulle bli mobilanpassad. Vi byggde en ny, större och bättre anpassad hemsida med våra dåvarande verktyg i Joomla! som lanserades samma år.

Det gick ytterligare några år, och i början av 2019 var det dags igen. Denna gång byggde vi ett helt nytt koncept med våra nya verktyg i WordPress. Den nya hemsidan är designad för och anpassad till de senaste kraven inom digital marknadsföring på nätet. Vi uppdaterade även varumärket något innan vi lanserade hemsidan i februari 2019.

2021 beslutades det att bygga om hemsidan återigen. Dels var bildmaterialet utdaterat, och förutsättningarna för HVB-boende hade ändrats. Vi byggde ett helt nytt koncept med helt nytt content och nya bilder. Resultatet blev något av en informations- och kompetensbank som lyfter verksamheten till en ny nivå.

Vad vi gjort

  • Webbdesign och UX
  • Strategi och SEO
  • Copy och text
  • Varumärke