Tomtekulla med sitt självplock av jordgubbar i Tystberga utanför Nyköping startades 1976 av paret Ellert och Siv-Britt Andersson. Under en 25-årsperiod blev Tomtekulla en mötesplats med hundratals besökare varje dag, och än idag kommer folk i Sörmland ihåg Tomtekulla med sina jordgubbar.

2017 tog paret Fredrik Larsson och Maria Åndberg över stafettpinnen och startade upp verksamheten igen efter 16 år. Den nya verksamheten skulle innefatta självplock och försäljning av jordgubbar tillsammans med ett café med hembakt som på mormors tid.

Om uppdraget

I december 2016 fick vi uppdraget att göra hemsida åt företaget inför nystarten säsongen 2017. Det blev en rolig och spännande resa där vi har kommit att fungera som helhetsbyrå för företagets marknadsföring.

Den första hemsidan gjordes med retrokänsla och bildmaterial från 1970-talet. Bland det gamla bildmaterialet (som fick scannas in) hittade vi en profilbild som har blivit en del av företagets signum i all marknadsföring. Hemsidan lanserades inför säsongsstarten 2017.

2018 byggdes sidan på med separata sidor för jordgubbsplocket, caféverksamheten och även gårdsförsäljningen i Tomtekullaboden. Det togs även både bild- och filmmaterial där vi följde verksamheten och de olika momenten inför varje säsong.

2022 upphörde arrendet för självplocket och man övergick till jordgubbsodling i de egna växthusen. Under 2023 så planerar man även ny verksamhet inom energi.

Vad vi gjort

  • Webbdesign och UX
  • Strategi och SEO
  • Copy och text
  • Foto & digital bildbehandling
  • Print och annonser
  • Social Media Marketing