Onyx Innebandy är en av Sörmlands största idrottsföreningar för inomhusidrott med runt 600 aktiva i olika åldrar. Kecke Lundh är klubbchef i Onyx, och har varit med och startat ett antal projekt som bl.a. Campox Sportboende och integrationsprojektet En Tröja För Alla.

Om uppdraget

Thomas och Kecke känner varandra sedan länge och återförenades våren 2019 via ett av de lokala nätverken här i Nyköping. Mötet utmynnade i ett samarbete i vilket flera hemsidesprojekt startades. Två av dessa hemsidor (En Tröja För Alla och Campox) lanserades hösten 2019, och i november 2020 lanserades den tredje med Onyx Vänner.

Onyx Vänner är hemsidan som fungerar som en portal för support och sponsring av verksamheterna på Onyx Innebandy. Här kan man få ett medlemskap kostnadsfritt för att ta del i utlottningar och specialerbjudanden. Om man prenumererar på Onyx Vänners medlemslott så får man vara med i den stora månatliga utlottningen av priser som doneras av ett antal sponsorer.

Hemsidan har ett custombyggt lotterisystem där man sköter dragningar själva samt uppdateringar av vinstplaner, vecko- och månadsvinnare. Hemsidan har medlemsfunktioner där man kan t.ex. kan hålla koll på sina prenumerationer.

Vill du också vara med? Kolla in onyxvanner.se och registrera ett medlemskap du med!

Vad vi gjort

  • Webbdesign och UX
  • Lotterisystem funktion
  • Strategi och SEO
  • Foto och digital bildbehandling
  • Nyhetsbrev