LS Koncern jobbar inom flera olika kompetensområden inom vattenrening, provtagning och slamtömning. Man fungerar som samordnande konsult och beställare mellan kund och transportföretag, med vilka vi även kan medverka vid upphandlingar. Företaget drivs av Joakim Spångberg som har varit verksam inom renhållningsbranschen sedan 1986.

Joakim Spångberg har varit verksam inom renhållningsbranschen sedan 1986. Han startade sin karriär som chaufför på föräldrarnas företag LS Tankservice som grundades 1968. Joakim tog över företaget 1998 och har drivit det sedan dess.

Om uppdraget

Det var efter att vi lanserat ett uppdrag åt ett annat Stockholmsföretag inom samma branch våren 2022 som vi fick uppdrag att ta fram en ny hemsida även till en kollega. Kollegan var, som redan nämts ovan, Joakim Spångberg och som jobbar mer på konsultbasis än hands-on på fältet med transport och service.

Utmaningen med detta projekt var att samla och presentera information på ett tydligt och bra sätt. Den nya hemsidan skulle vara lätt att ta till sig och åskådligöra de ben som verksamheten står på och vad LSK kan hjälpa kunden med.

Den nya hemsidan lanserades efter sommaren 2022.

Vad vi gjort

  • Webbdesign och UX
  • Strategi och SEO
  • Text och copy