Vi träffade Anette och Anders Thunberg på Broby Gård för första gången 2013. Anette är sjuksköterska och Anders jobbar med lantbruk och snickeri. Paret hade bestämt sig att börja jobba med Grön Omsorg hemma på gården, och resultatet blev Kiladalens Gröna Omsorg.

å Kiladalens Gröna Omsorg erbjuder man en meningsfull sysselsättning i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd. På Broby Gård får man uppleva en tydlig dag- och säsongsrytm på ett naturligt sätt. Det ger en känsla av sammanhang och ansvarskänsla.

Om uppdraget

Vi fick uppdraget att fram varumärke och en grafisk form i samband med att vi gjorde en hemsida för verksamheten. En av sidorna på Kiladalens Gröna Omsorg handlade om en liten sidoverksamhet med Bed & Breakfast i ett eget, separat boende på gården.

Sedan stod B&B-verksamheten och växte till sig under ett par år. 2015 hade verksamheten växt så pass att det har blivit dags att lyfta ur boendet ur marknadsföringen för omsorgen och marknadsföra det separat. Resultatet var ännu ett varumärke och en egen hemsida för Broby Bed & Breakfast. Vi satte oss sedan och började bygga på en ny hemsida även för Kiladalens Gröna Omsorg.

2016 var det dags att se över webben. Tekniken hade utvecklats fort och det och hemsidorna behövde mobilanpassas. Bed & Breakfast-delen hade även ”växt ur” den gamla verksamheten, så det beslutades att bygga 2 nya hemsidor.

Vi byggde båda hemsidorna med våra dåvarande verktyg i Joomla! och lanserade Kiladalens Gröna Omsorgs nya hemsida i maj 2016.

Vad vi gjort

  • Webbdesign och UX
  • Varumärke
  • Foto och Bildbehandling
  • Strategi och SEO