Jan Svensson är yrkesverksam i byggbranschen sedan 1960-talet. Han började som byggnadsträarbetare och snickare, och tog byggnadsingenjörsexamen 1974. Han jobbade sina första 20 år som ingenjör, byggkontrollant och besiktningsman och deltog i flertalet byggprojekt, som t.ex, Salénhuset i Stockholm som numera går under namnet galleria Mood.

1986 blev han delägare i SLP Byggkonsult AB, där han jobbade ända fram till 2009, då han beslutade att fortsätta i egna bolaget Jan Svensson Byggkontroll AB. Företaget har utvecklats med behörighet som certifierad kontrollansvarig PBL med K-behörighet för komplicerade projekt. Jan är numera även certifierad Besiktningsman för entreprenadbesiktning.

Om uppdraget

Vi fick uppdrag att ta fram en ny hemsida 2018, med målet att lyfta fram Jans enorma erfarenhet och kompetens. Hemsidan var tänkt att även vara ett levande dokument med ett referensbibliotek som uppdateras vartefter nya projekt löper och avslutas. I referensbiblioteket skulle man även kunna läsa om äldre uppdrag, som t.ex. ett unikt byggprojektet på Kungliga Operan i Stockholm.

Vi har sedan hjälpt till lite löpande vid behov med referensfoto, uppdateringar av referensbiblioteket och även Googletjänster. Sommaren 2020 tog vi ett omtag på hemsidan och byggde ut för att visa även aktuella projekt då jobben ökade, en tendens vi även såg hos andra kunder inom bygg- och hantverk.

Vad vi gjort

  • Webbdesign och UX
  • Referensbibliotek
  • Strategi och SEO
  • Copy och text
  • Foto och digital bildbehandling