Skip to main content
AktuelltLanseringar

Håjtab hjälper att förebygga miljöskador

Inlagt av 18 mars, 2022No Comments

Många olika typer av miljöfarliga verksamheter släpper sitt avloppsvatten till det kommunala spillvattennätet. I vissa fall krävs en slam- och oljeavskiljare som syftar till att bland annat reducera mängden olja och tungmetaller i avloppsvattnet.

Håjt AB startades 2017 av Håkan Nyberg med mål och vision att kunna erbjuda helhetsservice på anläggningar inom slam-, fett- och oljeavskiljning. Håkan har 20 års erfarenhet inom slamtömning och slamhantering och har byggt vidare på sin erfarenhet och kompetens inom området. Idag jobbar företaget med hela spektrat inom avskiljning, från slamtömning till provtagning av utgående vatten.

Vartefter att företaget har utvecklats så ökade behovet av en ny professionell hemsida som kommunicerar inte bara företagets tjänster, utan även en bild av nyttan som man har för miljön. Vi på Anderberg Media började bygga ny hemsida under hösten 2021 och som sedan lanserades nu i februari.

En rolig notis är att när vi träffade Håkan i Stockholm för sedvanlig överlämning av hemsidan så medverkade en kollega och samarbetspartner i branchen som också ville ha hjälp. Vi håller just nu på med att förbereda för produktion av ytterligare en hemsida med en annan inriktning, fast i samma branch.

Välkommen att besöka Håjtabs nya hemsida på hajtab.se