Skip to main content
AktuelltLanseringarProjekt

Cykla och upplev Näckrosleden i Sörmland

Inlagt av 20 oktober, 2020maj 11th, 2021No Comments

När detta skrivs så har vi precis lämnat in material till ett uppföljningsuppdrag vi fick av STUA (Sörmlands Turistutveckling) i september. Huvuduppdraget var ett projekt som heter “Affärmässig utveckling av Näckrosleden”, och som löper till den löper till 31 oktober 2020.

Projektet har drivits av STUA i samarbete med Region Sörmland och Tillväxtverket och ska främja samarbete mellan privata, ideella och offentliga aktörer längs två utvalda sträckor av Näckrosleden i Sörmland. Målet med projektet har varit att gemensamt ta fram produkter, genom metoden tjänstedesign/kunddriven produktutveckling, som passar den rekreationscyklande besökaren.

Vårt uppdrag har varit att ta fram presentations- och marknadföringsmaterial i form av ett antal filmer tillsammans med foto och annat material. Projektet var vårt andra uppdrag med vårt nya team på Anderberg Media som vi bildade i april, mitt under coronakrisen. Läs mer om vårt nya team här

Det har varit ett mycket roligt och intressant uppdrag som vi känner att vi kunna leverera över förväntningarna. Stort tack till Henric och Pernilla på STUA för ett lika roligt och intressant samarbete.

Läs mer om STUA på stua.se och om cykelsemester på Näckrosleden i Sörmland på https://swedenbybike.com/cykelleder/nackrosleden/